MONDO BEAUTY 道順

มาจากถนนสุขุมวิท หรือ BTS ทองหล่อ

คลินิกอยู่ทางด้านขวาของถนน (ระหว่างทองหล่อซอย 4 และ 6)
สังเกตป้าย “อิซากายะ อานิกิ”
เมื่อเห็นป้ายเลี้ยวขวาเข้ามาซอยด้านข้างที่เป็นลานจอดรถ

MONDO BEAUTY 道順

ท่านที่มาจากถนนเพชรบุรี

คลินิกอยู่ทางด้านซ้ายของถนน (ระหว่างทองหล่อซอย 4 และ 6)
สังเกตป้าย “อิซากายะ อานิกิ”
เมื่อเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยด้านข้างที่เป็นลานจอดรถ

MONDO BEAUTY 道順

ตรงไปตามถนนระหว่างร้าน THONGLOR NAILS และป้ายคลินิก

MONDO BEAUTY 道順

ยังไม่ขึ้นบันไดด้านขวาแรก
เลี้ยวตามลูกศรสีแดงมาได้เลย

MONDO BEAUTY 道順

ท่านที่นำรถมา
กรุณารับบัตรจอดรถจากเจ้าหน้าที่

MONDO BEAUTY 道順

ไม่ต้องขึ้นลิฟต์
กรุณาเดินขึ้นบันไดสีขาวด้านหลัง

MONDO BEAUTY 道順

เมื่อขึ้นบันไดสีขาวมาแล้วจะเจอ MONDO BEAUTY Clinic

MONDO BEAUTY 道順

เมื่อถึงหน้าประตู กรุณากดกริ่ง
และรอพนักงานต้อนรับมาเปิดประตูให้สักครู่
แล้วพบกันนะคะ